Term Gallery logo

Significats de leghorn en anglès

Ús de leghorn en anglès
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Leghorn a través del temps