Term Gallery logo

Significats de love en anglès

Termes relacionats
advanced emotion
Ús de love en anglès
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Love a través del temps
Més col·locacions
Love per variant geogràfica
Austràlia
Comú
Sudàfrica
Comú
Regne Unit
Comú
Més informació