Term Gallery logo

Significats de úniques dades en català

Encara no tenim significats per a "úniques dades".
Ús de úniques dades en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aquesta col·locació està formada per:
Úniques dades per variant geogràfica
Catalunya
Comú