Term Gallery logo

Significats de ús desproporcionat en català

Encara no tenim significats per a "ús desproporcionat".
Ús de ús desproporcionat en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Aquesta col·locació està formada per:
Ús desproporcionat per variant geogràfica
Catalunya
Comú