Term Gallery logo

Significats de ús particular en català

Encara no tenim significats per a "ús particular".
Ús de ús particular en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Ús particular a través del temps
Ús particular per variant geogràfica
Catalunya
Comú