Term Gallery logo

Significats de ús prolongat en català

Encara no tenim significats per a "ús prolongat".
Ús de ús prolongat en català
1
2
3
4
5
6
7
8
Aquesta col·locació està formada per:
Ús prolongat per variant geogràfica
Catalunya
Comú