Term Gallery logo

Significats de colador en català

Ús de colador en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Colador a través del temps
Colador per variant geogràfica
Catalunya
Comú