Term Gallery logo

Significats de dissimular (dissimulat) en català

Ús de dissimular (dissimulat) en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Dissimulat a través del temps
Dissimulat per variant geogràfica
Catalunya
Comú