Term Gallery logo

Significats de examen en català

Ús de examen en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Examen a través del temps
Examen per variant geogràfica
Illes Balears
Comú
València
Comú
Catalunya
Comú