Significats de "inversor trifàsic" en català

Okoto
Star Star Star