Term Gallery logo

Significats de pedra en català

Ús de pedra en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Pedra a través del temps
Pedra per variant geogràfica
Catalunya
Comú
València
Comú
Illes Balears
Comú