Term Gallery logo

Significats de va en contra en català

Encara no tenim significats per a "va en contra".
Ús de va en contra en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Va en contra a través del temps
Va en contra per variant geogràfica
València
Comú
Illes Balears
Comú
Catalunya
Comú