Term Gallery logo

Significats de vaca bruna en català

Encara no tenim significats per a "vaca bruna".
Ús de vaca bruna en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aquesta col·locació està formada per:
Vaca bruna per variant geogràfica
Catalunya
Comú