Term Gallery logo

Significats de vaca burra en català

Encara no tenim significats per a "vaca burra".
Ús de vaca burra en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aquesta col·locació està formada per:
Vaca burra per variant geogràfica
Catalunya
Comú