Term Gallery logo

Significats de vaca cega en català

Encara no tenim significats per a "vaca cega".
Ús de vaca cega en català
1
2
3
4
5
6
Aquesta col·locació està formada per: