Term Gallery logo

Significats de vaca morta en català

Encara no tenim significats per a "vaca morta".
Ús de vaca morta en català
1
2
3
4
5
6
7
Aquesta col·locació està formada per: