Term Gallery logo

Significats de vaca sagrada en català

Veure'n més
    la vaca sagrada
    Ús de vaca sagrada en català
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    Aquesta col·locació està formada per:
    Translations for vaca sagrada

    Vaca sagrada per variant geogràfica
    Catalunya
    Comú