Term Gallery logo

Significats de vaca vella en català

Encara no tenim significats per a "vaca vella".
Ús de vaca vella en català
1
2
3
4
5
6
Aquesta col·locació està formada per:
Vaca vella per variant geogràfica
Catalunya
Comú