Term Gallery logo

Significats de vacances estivals en català

Encara no tenim significats per a "vacances estivals".
Ús de vacances estivals en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vacances estivals per variant geogràfica
València
Comú
Catalunya
Menys comú