Term Gallery logo

Significats de vacant deixada en català

Encara no tenim significats per a "vacant deixada".
Ús de vacant deixada en català
1
2
3
4
5
6
7
8
Aquesta col·locació està formada per:
Vacant deixada per variant geogràfica
Catalunya
Comú