Term Gallery logo

Significats de vacil·la un instant en català

Encara no tenim significats per a "vacil·la un instant".
Ús de vacil·la un instant en català
1
2
3
4
5
6
7
Aquesta col·locació està formada per:
Vacil·la un instant per variant geogràfica
Catalunya
Comú