Term Gallery logo

Significats de vacil·la un moment en català

Encara no tenim significats per a "vacil·la un moment".
Ús de vacil·la un moment en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aquesta col·locació està formada per:
Vacil·la un moment per variant geogràfica
Catalunya
Comú