Term Gallery logo

Significats de vacil·lar un moment en català

Encara no tenim significats per a "vacil·lar un moment".
Ús de vacil·lar un moment en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vacil·lar un moment a través del temps
Vacil·lar un moment per variant geogràfica
Catalunya
Comú
València
Comú