Term Gallery logo

Significats de vacil·lar una estona en català

Encara no tenim significats per a "vacil·lar una estona".
Ús de vacil·lar una estona en català
1
2
3
4
5
6
Aquesta col·locació està formada per: