Term Gallery logo

Significats de vacil·lar uns segons en català

Encara no tenim significats per a "vacil·lar uns segons".
Ús de vacil·lar uns segons en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aquesta col·locació està formada per:
Vacil·lar uns segons per variant geogràfica
Catalunya
Comú