Term Gallery logo

Significats de vacil·lat un moment en català

Encara no tenim significats per a "vacil·lat un moment".
Ús de vacil·lat un moment en català
1
2
3
4
Aquesta col·locació està formada per: