Term Gallery logo

Significats de vinculació permanent en català

Encara no tenim significats per a "vinculació permanent".
Ús de vinculació permanent en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vinculació permanent per variant geogràfica
València
Comú
Catalunya
Rar