Term Gallery logo

Significats de vindré a dinar en català

Encara no tenim significats per a "vindré a dinar".
Ús de vindré a dinar en català
1
2
3
4
5
6
7
8
Aquesta col·locació està formada per:
Vindré a dinar per variant geogràfica
Catalunya
Comú