Term Gallery logo

Significats de vingué al cap en català

Encara no tenim significats per a "vingué al cap".
Ús de vingué al cap en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vingué al cap a través del temps
Vingué al cap per variant geogràfica
València
Comú
Catalunya
Comú