Term Gallery logo

Significats de vingué de seguida en català

Encara no tenim significats per a "vingué de seguida".
Ús de vingué de seguida en català
1
2
3
4
5
Aquesta col·locació està formada per: