Term Gallery logo

Significats de vingué de sobte en català

Encara no tenim significats per a "vingué de sobte".
Ús de vingué de sobte en català
1
2
3
4
Aquesta col·locació està formada per: