Term Gallery logo

Significats de vingut al cap en català

Encara no tenim significats per a "vingut al cap".
Ús de vingut al cap en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vingut al cap a través del temps
Vingut al cap per variant geogràfica
València
Comú
Catalunya
Comú