Term Gallery logo

Significats de vingut al món en català

Encara no tenim significats per a "vingut al món".
Ús de vingut al món en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vingut al món a través del temps
Vingut al món per variant geogràfica
Catalunya
Comú