Term Gallery logo

Significats de vingut amb ganes en català

Encara no tenim significats per a "vingut amb ganes".
Ús de vingut amb ganes en català
1
2
3
4
5
6
Aquesta col·locació està formada per:
Vingut amb ganes per variant geogràfica
Catalunya
Comú