Term Gallery logo

Significats de vingut sola en català

Encara no tenim significats per a "vingut sola".
Ús de vingut sola en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vingut sola a través del temps
Vingut sola per variant geogràfica
Catalunya
Comú