Term Gallery logo

Significats de vingut volant en català

Encara no tenim significats per a "vingut volant".
Ús de vingut volant en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aquesta col·locació està formada per:
Vingut volant per variant geogràfica
Catalunya
Comú