Term Gallery logo

Significats de vintena de casos en català

Encara no tenim significats per a "vintena de casos".
Ús de vintena de casos en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vintena de casos per variant geogràfica
Catalunya
Comú