Term Gallery logo

Significats de vintena de detinguts en català

Encara no tenim significats per a "vintena de detinguts".
Ús de vintena de detinguts en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aquesta col·locació està formada per:
Vintena de detinguts per variant geogràfica
Catalunya
Comú