Term Gallery logo

Significats de vintena de dies en català

Encara no tenim significats per a "vintena de dies".
Ús de vintena de dies en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aquesta col·locació està formada per:
Vintena de dies per variant geogràfica
Catalunya
Comú