Term Gallery logo

Significats de vintena de diputats en català

Encara no tenim significats per a "vintena de diputats".
Ús de vintena de diputats en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aquesta col·locació està formada per:
Vintena de diputats per variant geogràfica
Catalunya
Comú