Term Gallery logo

Significats de vintena de dones en català

Encara no tenim significats per a "vintena de dones".
Ús de vintena de dones en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vintena de dones per variant geogràfica
Catalunya
Comú