Term Gallery logo

Significats de vintena de ferits en català

Encara no tenim significats per a "vintena de ferits".
Ús de vintena de ferits en català
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aquesta col·locació està formada per:
Vintena de ferits a través del temps
Vintena de ferits per variant geogràfica
Catalunya
Comú