Term Gallery logo

Significados de índice de refracción en español

    Uso de índice de refracción en español
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    Esta colocación está formada por:
    Índice de refracción a través del tiempo
    Índice de refracción por variante geográfica
    Argentina
    Común
    España
    Menos común