Term Gallery logo

Significados de champaña en español

Uso de champaña en español
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre este término
Champaña a través del tiempo
Champaña por variante geográfica
México
Común
Colombia
Común
España
Común
Más información