Term Gallery logo

Significats de brocal en espanyol

    brocal de pou
    anglès
    rim
       rim
          Ús de brocal en espanyol
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10
          11
          12
          13
          14
          15
          16
          Sobre aquest terme
          Brocal a través del temps
          Brocal per variant geogràfica
          Espanya
          Comú