Term Gallery logo

Significats de barco en portuguès

Ús de barco en portuguès
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Barco a través del temps
Barco per variant geogràfica
Portugal
Comú
Moçambic
Comú
Brasil
Comú
Més informació