Term Gallery logo

Significats de champaña en espanyol

Ús de champaña en espanyol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sobre aquest terme
Champaña a través del temps
Champaña per variant geogràfica
Mèxic
Comú
Colòmbia
Comú
Espanya
Comú
Més informació