Term Gallery logo

Significats de rodaje en espanyol

    Ús de rodaje en espanyol
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    Sobre aquest terme
    Rodaje a través del temps
    Rodaje per variant geogràfica
    Veneçuela
    Comú
    Perú
    Comú
    Colòmbia
    Comú
    Més varia