Meanings of duet in Catalan

Usage of duet in Catalan
1
2
3
4

Zoom in "duet"

Used as
Noun
Used in
Catalonia · Valencia
Most used in
2000

From Wikipedia

Un duet o duo és una composició o un fragment d'una composició més llarga, per a dos intèrprets. En alguns contextos, perquè sigui considera... See more Even more