Catalan: primera màniga (1) - mànec en forma (100)